54 อาคาร บี.บี.บิลดิ้ง ชั้น 5
ห้อง 3501-3502 และ ชั้น 6 ห้อง 3602
ถนน สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110

8:30 a.m - 6:00 p.m customercare.admin@idirectbroker.com

บทความน่ารู้ สรรหามาฝาก

หน้าหลัก»บทความและความรู้»บทความน่ารู้ สรรหามาฝาก

บทความน่ารู้ สรรหามาฝาก

แบ่งเบาภาระทางการเงินได้ด้วยประกัน

Jul 03, 2018

หลายคนมักเข้าใจว่าการวางแผนทางการเงิน และการแบ่งเบาภาระทางการเงินนั้น คือการวางแผนการลงทุนเท่านั้น แต่ความจริงแล้วการลงทุนนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการวางแผนทางการเงินเท่านั้น เพราะนอกจากการลงทุนแล้วยังมีอีกหลายวิธีที่ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับคุณได้ I-Direct มีวิธีวางแผนแบ่งเบาทางการเงินง่ายๆมาฝากกัน

Read More
ขอข้อมูลเพิ่มเติม