54 อาคาร บี.บี.บิลดิ้ง ชั้น 5
ห้อง 3501-3502 และ ชั้น 6 ห้อง 3602
ถนน สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110

8:30 a.m - 6:00 p.m customercare.admin@idirectbroker.com

ชดเชยรายได้รายวัน

หน้าหลัก»สินค้า»ประกันสุขภาพ»ชดเชยรายได้รายวัน

ชดเชยรายได้รายวัน

  • มอบผลประโยชน์ ชดเชยรายได้เป็นรายวัน สูงสุดถึงวันละ 4,000 บาท
  • สามารถใช้สำเนาในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้
  • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ! รับตั้งแต่อายุ 21 – 55 ปี ณ วันทำประกันครั้งแรก (ต่อเนื่องถึงอายุ 60 ปี)

Share this post :


ข้อมูลทั่วไป

*
*