54 อาคาร บี.บี.บิลดิ้ง ชั้น 5
ห้อง 3501-3502 และ ชั้น 6 ห้อง 3602
ถนน สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110

8:30 a.m - 6:00 p.m customercare.admin@idirectbroker.com

ลูกค้าองค์กร

หน้าหลัก»บริการ»ลูกค้าองค์กร

ลูกค้าองค์กร

I-Direct ให้บริการคุณอย่างใกล้ชิดด้วย Contact Center ที่คุณสามารถติดตามและควบคุมคุณภาพการทำงานได้ เราให้การดูแลครอบคลุมตลอดกระบวนการเพื่อมอบความสะดวกอย่างสูงสุดให้กับลูกค้าองค์กรในแบบ Third Party Outsourcing และในแบบ Turn Key Solutions ที่พร้อมช่วยเหลือ ดูแลงานด้านการประกันในทุกๆรูปแบบที่องค์กรต้องการ
 
I-Contact  การจัดการด้านการขายครอบคลุมการทำงาน ตั้งแต่การวางแผนโครงการตลอดจนอุปกรณ์สารสนเทศและการประเมินและวัดผล การออกแบบผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การขาย การคัดสรรและบริหารทีมขาย รวมทั้ง วางแผนโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 
I-Service  บริการลูกค้าสัมพันธ์ ให้บริการได้มากกว่าแค่การสอบถามข้อมูลต่างๆ เพราะงานลูกค้าสัมพันธ์ของเรายังรวมถึง
  1. การแจ้งเตือนผลความคุ้มครอง
  2. งานอนุรักษ์กรมธรรม์
  3. การช่วยเหลือประสานงานด้านสินไหม
  4. การประสานงานด้านกรมธรรม์อื่นๆ
  5. การให้คำแนะนำกรมธรรม์ใหม่ (Service to Sales)
I-Quality  บริการด้านควบคุมคุณภาพ มั่นใจได้มากขึ้นด้วยมาตรฐานการบริการและการตรวจสอบทั้งการขายและการบริการหลังการขายด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ มีการประเมินผลงานที่ชัดเจน สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยความรับผิดชอบในทุกๆงานของเราทำให้กรมธรรม์ที่เราดูแลมีความยั่งยืนในอัตราที่คู่ค้าพึงพอใจ
I-Admin  บริการด้านงานกรมธรรม์ สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยทีมงานบริการด้านกรมธรรม์ที่สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกกรมธรรม์ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ และการส่งออกกรมธรรม์ ซึ่งข้อมูลต่างๆของคู่ค้าจะถูกแยกเก็บอย่างเป็นระบบ และมีความปลอดภัยของข้อมูล

Share this post :

ขอข้อมูลเพิ่มเติม