54 อาคาร บี.บี.บิลดิ้ง ชั้น 5
ห้อง 3501-3502 และ ชั้น 6 ห้อง 3602
ถนน สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110

8:30 a.m - 6:00 p.m customercare.admin@idirectbroker.com

อัปเดตข่าวสาร

อัปเดตข่าวสาร

เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต รักษาฟรี 72 ชั่วโมง

Jul 02, 2018

“เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” หรือ Universal Coverage Emergency Patient (UCEP) เป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เกิดความครอบคลุมและไม่ให้เกิดความเหลือมล้ำในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ซึ่งประชาชนผู้เข้าข่ายผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถใช้สิทธิในการเข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ โดยไม่มีต้องเสียค่ารักษาพยาบาล ภายใน 72 ชั่วโมงหรือพ้นภาวะวิกฤต เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคและความเสี่ยงในการดูแลรักษา

Read More
ขอข้อมูลเพิ่มเติม