เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและ ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ดังกล่าว โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน นโยบายคุกกี้ และ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทฯ
17 มิถุนายน 2560

สร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกรและไก่พันธุ์ โรงเรียน ตชด. ปางสนุก

45
1,990
บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด เชื่อว่าการเรียนรู้จากสิ่งต่างๆรอบตัวนอกเหนือจากตำราเรียนจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับเยาวชนของเราให้สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปประกอบอาชีพต่อไปได้ คุณ วิภารัตน์ ทวีโชคชาญชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของเรา จึงมอบงบประมาณสนับสนุน โครงการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกรและขยายต่อเติมโรงเพาะเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองให้กับโรงเรียนโรงเรียน ตชด. ปางสนุก จ.กาญจนบุรี เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ทุรกันดาร โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ ตามหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” ความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมอันดีเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองและชุมชน
แบ่งปันบทความนี้ไปยัง