เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและ ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ดังกล่าว โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน นโยบายคุกกี้ และ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทฯ

ประกันสุขภาพ : ประกันภัย 3 โรคกวนใจ

ประกันภัย3โรคกวนใจ


เงื่อนไขการรับประกันภัย
1.    รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 70 ปี
2.    ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ
3.    รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

ข้อยกเว้น
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองโรคหรือการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1.    โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2.    การเป็นโรคใดๆ ดังกล่าวของผู้เอาประกันภัยอันเป็นผลจากการติดยา หรือสารเสพติด หรือแอลกอฮอล์
3.    การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

หมายเหตุ
•    ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
•    กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 15 วัน
•    โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever-DHF) โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease)
     โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis) โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) โรคไข้มาลาเรีย (Malaria) หรือโรคไข้จับสั่นหรือไข้ป่า
•    ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
•    เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
•    บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งกรมธรรม์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ให้แก่ผู้เอาประกันภัยทางอีเมลที่แจ้งไว้
•    บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สมัครง่าย แค่ลงทะเบียนออนไลน์  คลิก https://bit.ly/3CXtesg

สนใจบริการกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง