เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและ ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ดังกล่าว โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน นโยบายคุกกี้ และ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทฯ

AboutWHO ARE WE?


I-Direct Broker (I-Direct), a leading corporate group which provides insurance brokerage services, has gathered intensive experience and expertise in the insurance business over a decade. There are 2 subsidiaries operated by I-Direct; namely,

  • I-Direct Insurance Broker Company Limited, providing insurance services
  • I-Direct Life Insurance Broker Company Limited, providing life insurance services
I-Direct Broker (I-Direct) was established in 2008 by executives and staff who have over a decade of experience in the field of insurance and customer services. At present, I-Direct has been performing the insurance brokerage in the form of ‘Alternative Distribution Marketing’ with high proficiency and a vast variety of products covering all requirements of customers in Thailand, including life insurance, health insurance, accident insurance, critical illness insurance, auto insurance, group insurance for employee welfare, unit linked insurance, and property insurance as well. Significantly, we are pleased to serve both corporate customers and personal customers with one-stop services by specialized professional team with attention to every detail and honesty to our customers and business partners as an essential norm of our work.
 
Screen Shot 2021-02-27 at 10-01-52 PM
 
OUR MISSION
I-Direct Broker (IDB) strives to provide every service sincerely from the heart with the principle of win-win management in order that both of our personal customers and corporate customers obtain the best experiences of our services with pleasure and reliance as long as they are taken care of by I-Direct Broker (I-Direct).
 
OUR VISION
I-Direct Broker (IDB) strives to provide best-in-class services and be part of your life.
 
Our Values
  • Integrity We work with integrity to our career and business partners.
  • Commitment We are confident to progress stably along with our business partners.
  • Caring We care about every detail.
  • Diversity We realize diversity and diverse requirements.
  • Responsibility We work with responsibility to ourselves and the society.
  • Quality We are always engrossed in developing our potential and knowledge for the better quality.
  • Teamwork Our excellence is our team.