เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและ ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ดังกล่าว โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน นโยบายคุกกี้ และ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทฯ

การเตรียมตัวเพื่อสมัครงาน

ผู้สมัครงานจะต้องเตรียมหลักฐานการสมัครงานต่างๆ เช่น
  • ผู้สมัครงานจะต้องเตรียมหลักฐานการสมัครงานต่างๆ เช่น
  • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา 1 ใบ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
  • ใบผ่านการเรียนรักษาดินแดน, ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร, และหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
  • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
การแต่งกาย
  • ผู้สมัครงานควรแต่งกายให้เรียบร้อย
  • ใส่เสื้อคอปกโปโล,เสื้อเชิ้ต กางเกงผ้าทรงสุภาพ
  • รองเท้าหุ้มส้น

สวัสดิการ

กองทุนประกันสังคม

พนักงานที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพหรือตาย อันมิใช่เกิดจากการทำงาน สามารถเรียกร้องสิทธิประโยชน์ทดแทนได้ตามเงื่อนไข ที่ระบุไว้ใน พรบ. ประกันสังคม

การท่องเที่ยวประจำปี

บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละปีในการจัดทัศนาจรให้แก่พนักงานปีละ 1 ครั้ง

งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

บริษัทฯ จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี

วันหยุดพักผ่อนประจำปี

หลังจากที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทฯ แล้ว เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี ได้รับพักร้อน 6 วัน  

สนใจติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

54 BB Building, 5th Floor,Room 3501-3502 and Floor 6, Room 3602,Sukhumvit 21 (Asoke),Khlong Toei Nuea, Wattana, Bangkok 10110