เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและ ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ดังกล่าว โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน นโยบายคุกกี้ และ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทฯ

Frequently Asked Questions


ประกันรถยนต์

คำถามเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ที่มีถามมาบ่อย ๆ สามารถอ่านได้จากข้อมูลด้านล่างนี้ได้ ซึ่งทางไอ - ไดเร็คท์ ได้รวบรวมอธิบายไว้เรียบร้อยแล้ว

What information is required to purchase policy?

- Vehicle’s details including brand, model, license plate number, vehicle identification number, vehicle age, and engine’s size. - Your ID number, the driver’s ID number identified in the policy. - Old policy, if you require a discount for your good record - Credit card or debit card information for payment; otherwise, state your intention to pay by cash with money transfer via our company’s savings account.

What should I do when my car encounters an accident?

In case of injury: - Take accident victims to the nearest hospital. - Report the accident to the officer and the insurer with date, time, place, and sequence of the accident apparently. - Wait for the insurance agent at the scene to coordinate the process. Do not negotiate claims by yourself. In case of no fault: - Report the accident to the insurer with date, time, place, and sequence of the accident apparently. - Record the other vehicle’s details such as license plate number, brand, and model, along with the other driver’s name, address, and telephone number. Moreover, take pictures of your vehicle and the other vehicle, showing the damage. - Wait for the insurance agent at the scene to coordinate the process. Do not negotiate claims by yourself. In case of fault: - Report the accident to the insurer with date, time, place, and sequence of the accident apparently. - Wait for the insurance agent at the scene to coordinate the process. Do not negotiate claims by yourself. - If requested, give necessary information to the other party.

In case that the car was sold or transferred, does the motor insurance continue?

When the insured sells or transfers the insured motor vehicle without cancelling the insurance, the transferee is deemed as the insured under this policy, and the company shall be continuously liable under the remaining period of the policy. However, if the policy specifies a named driver, the insured must notify the company regarding the change of named driver, in order to adjust the premium rate according to the change of risk circumstances.

Why aremotor insurance premiums for young drivers more expensive?

According to statistics and risks, road accidents tend to happened from young drivers because of inadequate experience of driving; accordingly, their motor insurance premiums are higher.

For motor insurance class 2+, can I make a request for claims in case the litigant disappears?

You can make for claims in case you can recognize the litigant’s vehicle registration, report the incident at the police station nearby to record in the daily report, and then make a request for claims to the insurer immediately. In case you cannot identify the litigant or the litigant’s vehicle registration, you could not be covered by motor insurance class 2+, since it is invalid to conditions of the insurance policy, which identifies that the litigant is a motor vehicle’s driver only.

What does “Voluntary Motor Insurance” mean?

“Voluntary Motor Insurance” is a motor insurance which is not compelled by law. This kind of insurance protects liability of the insured vehicle, and that of other vehicles to which the insured is responsible in each accident. It is can be purchased adding on the coverage by the compulsory insurance. It is regarded as a risk transfer from the insured to the insurer. When an incident takes place, the insurer has responsibility to compensate claims as specified in the policy to the insured. At any rate, the insured have to pay the premium to the insurer as agreed. Voluntary motor insurance can be grouped into 5 categories; namely, - Type 1 covers liability for life, third-party property, loss of, fire of, and damage to the insured car. - Type 2 covers liability for life, third-party property, loss, and fire of the insured car. - Type 3 covers liability for life and third-party property. - Type 4 covers liability for life and third-party property up to 100,000 Baht/time. - Type 5 divided into 2 subtypes; namely 1. Type 2+ covers liability for life, third-party property, loss of, fire of, and damage to the insured car in case of a collision with a land vehicle 2. Type 3+ covers liability for life, third-party property, and damage to the insured car in case of a collision with a land vehicle.

What does the compulsory motor insurance (Act) cover?

- Actual medical expense for injury up to 80,000 Baht per person - Dismemberment from 200,000 to 300,000 Baht - Accidental date and disability 300,000 Baht per person - Hospital compensation 200 Baht per day (Max. 20 days)

Who is covered under the compulsory motor insurance (Act)?

Compulsory Motor Insurance (Act) is an insurance compelled by law for all motor vehicles for liability for death or injury of the driver or third parties, but it does not cover their property damage.

What does “Compulsory Motor Insurance (Act)” mean?

Compulsory Motor Insurance (Act) is an insurance compelled by law for all motor vehicles for liability for death or injury of the driver or third parties, but it does not cover their property damage.


ประกันสุขภาพ

คำถามเกี่ยวกับประกันสุขภาพที่มีถามมาบ่อย ๆ สามารถอ่านได้จากข้อมูลด้านล่างนี้ได้ ซึ่งทางไอ - ไดเร็คท์ ได้รวบรวมอธิบายไว้เรียบร้อยแล้ว

In case that I do not receive my policy, nor I lost the policy, how should I do?

You can receive copy of your policy by informing customer service 02-700-5222 without any payment. For some kinds of policies, service fee may be charged.

When will I receive my policy after application?

After the insurer receive the premium and agree to insure the insured., the policy will be delivered to the given address within 15 working days.

Coverage and exceptions

Coverage and excepts are in line with details specified in each policy. The policyholder should read to understand the policy and to protect your interests. In case of any queries, please feel free to contact at02-700-5222.


คำถามอื่นๆ

คำถามเกี่ยวกับประกันอื่น ๆ ที่มีถามมาบ่อย ๆ สามารถอ่านได้จากข้อมูลด้านล่างนี้ได้ ซึ่งทางไอ - ไดเร็คท์ ได้รวบรวมอธิบายไว้เรียบร้อยแล้ว

Purchasing an insurance plan from a broker

Advantages of purchasing an insurance plan from a broker can be found in several aspects including: The insurance broker acts as a protector of customer’s interests who selects and presents you a proper insurance plan from various insurance companies without contacting a large number of insurance companies directly by yourself. Consequently, insuring becomes easy and convenient. Apart from that, a broker has other important roles such as installment and claims follow-up.

Things to consider before purchasing an insurance policy

- Your required coverage - Sum insured - Ability to pay the insurance premium - Insurer

Is I-Direct Broker trustworthy?

You can feel comfortable and confident when you let I-Direct take care of you, as we are the professional team with lengthy experience in insurance business which is various in term of categories covering customers in Thailand such as life insurance, health insurance, accidental insurance, critical illness insurance, motor insurance, and customer relationshipby specialized professional team with attention to every detail and honesty to our customers and business partners as an essential norm of our work with the concept “Sincere in every service”in order that our customers obtain the best experience of every kind of insurance service.